خدمات

خدمات نظافت پویا اندیشان

به عمل کار برآید، به سخندانی نیست

نظافت آپارتمان

نظافت منزل نو ساز

نظافت ویلا

مبل شویی

در نظافت  آپارتمان حرفه ای هستیم

ما بیش از ۱۱ سال تجربه داریم

سال ۱۳۸۶

مشتریان طرف قرارداد | ۳۰ مجتمع

  • سال تاسیس شرکت
  • اخذ مجوز فعالیت
  • تعداد پرسنل : 1 نفر

سال ۱۳۹۰

تعداد مشتریان طرف قرارداد | ۱۰۰ مجتمع

  • اخذ گواهینامه صنفی شرکت های خدماتی
  • تعداد پرسنل : 3 نفر

سال ۱۳۹۵

تعداد مشتریان طرف قرارداد | ۲۲۰ مجتمع

  • اخذ گواهینامه : IQS
  • اخذ گواهینامه QRMS
  • تعداد پرسنل : 8 نفر

سال ۱۳۹۷

تعداد مشتریان طرف قرارداد | ۳۰۸ مجتمع

  • تغییر در سبک نظافت آپارتمان ها
  • تعداد پرسنل : 9 نفر

خدمات فرهنگی پویا اندیشان

زمینه ساز زندگی آرام تر در آپارتمان ها

درخواست رایگان

اگر خواهان حضور ما در جلسات مجتمع برای اداره بهتر آپارتمانتان هستید، درخواست خود را ثبت کنید.